fbpx
Академічна Доброчесність

Як проходить перевірка на плагіат у найбільшому технічному університеті країни?

Незабаром в усіх закладах освіти розпочнеться зимова сесія, а з нею й попередня перевірка кваліфікаційних, магістерських і дипломних робіт на плагіат. Ми вирішили поспілкуватися з представниками найбільшого технічного закладу освіти України та розпитати у них про те, як проходить підготовка до сесії та як планують проводити перевірку на плагіат у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Нашою співрозмовницею стала помічник директора з інформаційної підтримки освіти та досліджень Бібліотеки КПІ, Євгенія Кулик. Вона поділиться простими кроками, які використовують у закладі освіти під час перевірки текстів на плагіат. 

Чому КПІ ім. Ігоря Сікорського використовує систему виявлення збігів/ідентичності/схожості? 

Перевірка академічних текстів на наявність ознак плагіату – один із заходів, що здійснюється в університеті в межах комплексу заходів із забезпечення функціонування системи запобігання академічному плагіату та формування високого рівня культури академічної доброчесності. Здійснення перевірки сприяє дотриманню принципів наукової етики, формуванню поваги до інтелектуальних надбань, активізації самостійності та творчості під час створення авторських творів, а також усвідомленню відповідальності за порушення морально-етичних норм та загальноприйнятих правил цитування.

Серед інших заходів, що здійснюються разом із перевіркою академічних текстів на наявність ознак плагіату, – ознайомлення студентів, викладачів та науковців із Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладання курсу з основ академічного письма, вибіркової дисципліни “Академічна доброчесність”, курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Академічна доброчесність”, проведення освітніх заходів з інформаційної грамотності та академічної доброчесності, створення та поширення рекомендацій щодо правильного цитування інформаційних джерел, розміщення академічних текстів у відкритому доступі в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ElAKPI).

Які академічні тексти підлягають обов’язковій перевірці на наявність ознак плагіату?

Обов’язковій перевірці підлягають курсові роботи студентів, кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня «бакалавра» або «магістра», дисертаційні роботи на здобуття ступеня «доктор філософії/доктор мистецтва» (кандидат наук) або «доктор наук», рукописи монографій і підручників, що рекомендуються до видання Вченою радою університету, рукописи навчальних посібників, які мають авторський текст і рекомендуються до видання Методичною радою університету, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій, семінарів тощо.

Як організовано процес перевірки академічних текстів?

Адмініструє кабінет університету в онлайновій системі виявлення збігів/ідентичності/схожості відповідальний працівник Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського. На кожній кафедрі призначено відповідальних осіб, які здійснюють технічну перевірку курсових і кваліфікаційних робіт. Адміністратор на запити відповідальних осіб створює облікові записи в онлайновій системі та надає необхідну кількість сторінок для перевірки. В середньому надається 70 сторінок на одну бакалаврську роботу та 100 сторінок на одну магістерську.

Також відповідальних осіб за технічну перевірку рукописів матеріалів призначено в редакціях наукових періодичних видань університету та оргкомітетах конференцій.

Адміністратор консультує відповідальних осіб через зручні їм канали комунікації, відстежує та інформує про цікаві онлайнові освітні заходи, до яких варто долучитися, про зміни в нормативно-правових документах щодо академічної доброчесності, надсилає офіційні рекомендації тощо.

Відповідальний працівник бібліотеки здійснює технічну перевірку в онлайновій системі рукописів монографій та підручників, навчальних посібників, що мають авторський текст і рекомендуються до видання Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про відповідальність і синергію

В університеті розподілена відповідальність за технічну перевірку академічних текстів та їхню експертну оцінку. Скажімо, технічну перевірку кваліфікаційних робіт здійснює відповідальний працівник на кафедрі, і саме з його підписом додається частина звіту подібності (перша сторінка) до кваліфікаційної роботи. А от аналіз звіту подібності, що згенерувала онлайнова система, експертна оцінка – це відповідальність наукового керівника, який робить висновок щодо оригінальності роботи та включає його у відгук. 

Допуск до захисту проводиться з урахуванням експертної оцінки та висновку щодо відсутності плагіату в роботі. Інший приклад: після технічної перевірки монографії звіт подібності надається автору та надсилається завідувачу кафедри для здійснення подальшого аналізу та розгляду результатів на засіданні кафедри.

У випадку незгоди з висновком експерта про оригінальність роботи автор має право подати апеляцію на розгляд Комісії з питань етики та академічної чесності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Чи є якісь “допустимі відсотки” плагіату в академічних текстах?

Допустимий відсоток плагіату, звичайно ж, 0 %, але якщо говорити про допустимі відсотки текстових збігів, то в основному внутрішньому документі університету, що регламентує проведення перевірки академічних текстів на наявність ознак плагіату (у Положенні про систему запобігання академічному плагіату), в жодному з пунктів не зафіксовано допустимих відсотків текстових збігів для тих чи інших видів академічних текстів. Усі текстові збіги мають аналізуватися експертом, і лише експерт чи експерти можуть приймати рішення щодо доцільності текстових збігів залежно від галузевого спрямування роботи, мети дослідження, особливостей тієї частини академічного тексту, в якому виявлено збіги.

Що відбувається з академічними текстами після захисту?

Після захисту чи публікації академічні тексти розміщуються у відповідні зібрання Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ElAKPI) та надаються у вільний доступ у мережі Інтернет. Наприклад, повні електронні версії кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти розміщуються в ElAKPI відповідальними від кафедр протягом місяця після захисту роботи. Електронні версії дисертацій передаються Службою вченого секретаря КПІ ім. Ігоря Сікорського до Науково-технічної бібліотеки та на основі Договору приєднання не пізніше ніж за 11 календарних днів до дати захисту дисертації розміщуються в ElAKPI. 

Наукові статті, опубліковані в наукових виданнях та матеріалах конференцій університету, також розміщуються у відповідних зібраннях  ElAKPI. Але є й винятки: курсові роботи не розміщуються в електронному архіві, а збираються для розміщення у відповідному файловому сховищі. 

Електронні версії кваліфікаційних робіт, які містять інформацію, що потребує захисту прав інтелектуальної власності, розміщуються в ElAKPI, але доступ до їх повних текстів відтерміновується строком до 6 місяців. Але є академічні тексти, що не розміщуються ElAKPI, це ті, які містять інформацію з обмеженим доступом, про що мають бути відповідні документи.

Spread the love

Write A Comment