fbpx
Академічна Доброчесність

Як використати результати оцінювання у навчанні?

Ви завершили атестацію студентів, застосували різні  види оцінювання, дотримувалися академічної доброчесності протягом усього курсу,  та провели чесні іспити.

Що тепер?

Подивімось на інформацію, отриману в результаті проведення атестаційних заходів.

Результати оцінювання повідомлятимуть вчителів про:

  • Успішність учнів і прогалини в знаннях.
  • Ефективність розробки іспиту.
  • Ефективність викладання.
  • Академічна доброчесність.

Для студентів результати оцінювання це:

  • Зворотний зв’язок для усунення прогалин у навчанні.
  • Заохочення і підтвердження того, що студенти зробили добре.
  • Планування подальших кроків у навчанні.
  • Не кінцева точка, а лише етап в процесі навчання.

Отже, що можуть зробити викладачі, щоб правильно використати результати оцінювання у  навчанні?

Насамперед слід надавати студентам актуальний, конкретний і практичний зворотний зв’язок протягом усього навчального курсу. У випадку змішаного навчання, учні повинні мати доступ до зворотного зв’язку в режимі реального часу, який допомагає їм вчитися, будь-то написання тексту, розв’язання проблем або дослідження концепцій. А зворотний зв’язок після оцінювання повинен бути сфокусований на робочих процесах студентів, щоб іспити не тільки перевіряли те, чому їх навчили, але й  сприяли розвитку  студентських умінь та навичок. 

Підсумкове оцінювання найчастіше проводиться в кінці курсу або модуля у формі стандартизованих тестів. У багатьох випадках, таких, як стандартизовані тести й випускні іспити, зворотний зв’язок відсутній або недоречний для подальшого навчання студентів. Визначення ступеня засвоєння знань студентами відбувається в формі оцінки або балів за курс. Словом, підсумкові оцінки не орієнтовані на студента, але такі оцінки, як проміжні іспити, можуть супроводжуватися зворотним зв’язком і стати формотворчими.

Водночас аналіз завдань може бути корисний викладачами для отримання уявлення про ефективність процесу навчання та іспиту. Таким чином, підсумкові оцінки можуть бути корисними для майбутніх груп студентів.

А як використовувати дані результатів оцінювання для розробки навчальних програм?

Аналіз екзаменаційних завдань корисний для всіх зацікавлених сторін, особливо у сфері формотворчого оцінювання, де зміни в навчальній програмі та розробці екзаменаційних завдань можуть мати прямий вплив на результати навчання студентів.

Якщо, наприклад, студенти в цілому не впоралися з певним питанням або темою іспиту, то у викладача є можливість знову поспілкуватися зі студентами й усунути цей пробіл в навчанні. Крім того, це спонукатиме викладача до переосмислення цього питання і роз’яснення його  ще раз в інший спосіб. Таким чином, оцінка та подальший аналіз предмета можуть підвищити ефективність навчання студентів та допомогти їм відчути себе почутими, що сприятиме формуванню почуття приналежності. Його відсутність часто призводить до порушень в поведінці, таким, як списування.

Почуття приналежності допомагає зменшити кількість випадків  академічних порушень.  

До того ж аналіз результатів оцінювання може допомогти виявити академічні порушення. Вест Пойнт, військова академія США в Нью-Йорку, виявилася замішана в скандалі зі списуванням, коли викладачі провели аналіз екзаменаційних завдань і виявили, що “[72 курсанти] допустили одну і ту ж помилку в певній частині іспиту”.

Оцінки, як ми вже говорили, повинні точно визначати рівень знань студентів. Коли виставляється оцінка, педагоги отримують доступ до великих даних, які можна використовувати у викладанні та навчанні.  Точна оцінка — це також спільне зусилля студентів і викладачів. Завдяки тому, що комплексні тести вимірюють те, що викладається, вони мотивують до продуктивного спілкування і позитивних змін. Оцінювання сприяє досягненню результатів навчання студентів, а також знижує кількість академічних порушень. В цілому, сумлінне оцінювання відбувається тоді, коли оцінки перетворюються в навчання.

 

Spread the love

Write A Comment