fbpx
Академічна Доброчесність

Що потрібно знати про оцінювання знань студентів

Оцінювання —  проміжний етап між викладанням та навчанням, який допомагає зрозуміти, чому навчилися студенти, наскільки  ефективні викладання та підготовка до іспитів. Тому складання екзаменаційних білетів, тестів та завдань, які б максимально точно перевіряли знання студентів, — вкрай важливе як для викладача, так і для студентів.

Щоб дотримуватись принципів академічної доброчесності під час оцінювання, розглянемо його основні складові.

Що таке оцінювання?

В освіті оцінювання належить до великої різноманітності методів, які використовуються для вимірювання та документування академічної готовності, прогресу навчання, набуття навичок або освітніх потреб студентів.

Оцінювання може:

  • Дати педагогам глибоке розуміння того, що студенти знають, розуміють і можуть зробити зі своїми знаннями;
  • Використовуватись для покращення подальшого навчання та розвитку.

Які існують види оцінок?

Термін «оцінювання» включає тести, вікторини, іспити та завдання, які також можна класифікувати.

До ширших категорій належать:

Семестрове оцінювання — це оцінки, які майже або взагалі не дають студенту зворотного зв’язку. Вони є вирішальними й порівнюють знання з еталоном, як правило, в кінці навчального курсу або року. Підсумкові оцінки включають стандартизовані тести, підсумкові проєкти та іспити.

Поточне оцінювання — це оцінки, які використовуються  для покращення навчання за допомогою надання зворотного зв’язку та аналізу результатів. Вони використовуються  протягом усього курсу, щоб покращити навчання студентів. Приклади поточного оцінювання включають обговорення на лекціях, щотижневі вікторини, запитання про курс та швидке написання невеликих есе. Проміжні іспити можуть допомогти студентам оцінити свої знання за допомогою викладача та самостійного аналізу помилок.

Підсумкове оцінювання — це оцінювання, яке вимірює основні знання студента (наприклад, випускні іспити) або іспит, який має великий вплив на навчальний прогрес студента (наприклад, стандартизовані іспити або вступні іспити). Якщо припуститися помилки під час такого оцінювання, успіхи студента в інших галузях навчання можуть нівелюватися.

Формувальне оцінювання — це оцінки, які мають невеликий вплив або зовсім не впливають на оцінку студента за проходження курсу чи інші результати навчання. Вони, як правило, мають формотворчий характер і сприяють навчанню за допомогою циклів зворотного зв’язку від викладача.

Які існують формати оцінювання?

Оцінювання буває різних форматів. Деякі з найпоширеніших включають написання тестів з кількома варіантами відповідей, усні та письмові відповіді. Інші поширені формати — письмові роботи про дослідження та невеликі реферати.

Кожен із цих форматів стосується різних аспектів навчання. Тому найкращі практики радять викладачам використовувати різноманітні формати для перевірки знань студентів.

Наприклад, іспити, що складаються із запитань з кількома варіантами відповідей, можуть охоплювати широкий спектр понять за обмежену кількість часу, навіть якщо вони не перевіряють навички мислення студента так само ефективно, як відповіді на запитання у письмовій формі. Водночас письмова робота краще показує, наскільки глибоко студенти розуміють конкретні поняття, але викладачам може знадобитися більше часу для опрацювання отриманих відповідей. Коротко кажучи, різні формати оцінювання наочно демонструють глибину знань студентів на різних етапах навчання.

Чому оцінювання студентів важливе?

Ми повинні знати, як навчаються наші студенти.

Ділан Вільямс сказав:

«Якби студенти вивчали те, чого їх навчали, нам ніколи б не потрібно було оцінювати; натомість ми могли б просто вести записи того, чого ми навчали … неможливо з впевненістю передбачити, що учні дізнаються в результаті певної послідовності занять у групі. І оскільки ми не можемо добре викладати, не з’ясувавши, з чого починають наші студенти, ми маємо їх оцінити.”

Оцінка найкращих практик

Зворотний зв’язок від викладача завжди був найкращою практикою оцінювання. Дистанційне навчання зробило оцінювання ще більш важливим інструментом комунікації між викладачами та студентами. За відсутності особистої взаємодії, зворотний зв’язок стає основним каналом обміну знаннями. Так, формувальне оцінювання допомагає краще зрозуміти, який об’єм матеріалу було засвоєно і скорегувати напрямок навчання студентів у разі потреби.

Для того, щоб забезпечити справедливе оцінювання, необхідно також підтримувати академічну доброчесність. Деякі методології проєктування оцінювання передбачають питання, характерні для навчальної програми вашої групи та обговорень у лекторії, декількох версій одного і того ж тесту та, як зазначено вище, у використання різних форматів оцінювання.

Сподіваємося, викладений матеріал допоможе вам переосмислити оцінювання та надихне застосовувати більше форматів оцінки, що будуть підтримувати академічну доброчесність.

Оригінальна стаття написана Christine Lee для Turnitin. 

Spread the love

Write A Comment