fbpx
Академічна Доброчесність

Як створити культуру академічної доброчесності

Втілення концепції академічної доброчесності в життя вартує зусиль кожного викладача та закладу освіти в цілому. При правильному плануванні, ви побудуєте стійкі правила етичної поведінки.

Академічна доброчесність — це більше, ніж кодекс честі або університетські правила

Успішні інститути по всьому світу виходять за рамки простого твердження про етичне навчання. Натомість вони  створюють атмосферу чесності, поваги, справедливості й довіри.  У своєму дослідженні  Маккейб, Баттерфілда і Тревіньо підтримують таке тлумачення, припускаючи, що основний фактор, який визначає, чи буде студент обманювати чи ні, це академічна культура конкретної установи, яку він чи вона відвідує.

Що ж означає культура академічної доброчесності і як її впровадити?  Вона складається з п’яти ключових компонентів:

  •   Визначити спільне формулювання для  академічної доброчесності
  •   Оцінити загальні недоліки та виклики
  •   Встановити політику загальноуніверситетського масштабу
  •   Використовувати технології та інструменти, які допоможуть писати академічні роботи без плагіату й неправомірних запозичень
  •   Навчати, ділитися і вдосконалювати практики з самого початку навчання

Визначити спільне формулювання для академічної доброчесності

Чи розуміють у вашому закладі освіти основи академічної доброчесності та письма без плагіату усі учасники освітнього процесу?

Перш ніж розпочинати роботу над планом перетворення, необхідно визначити, описати та прийняти основні визначення академічної доброчесності.

Пропрацюйте з колегами, адміністрацією закладу освіти та студентами усі поняття та визначення академічної доброчесності. Використовуйте методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, які детально описують основи етичної поведінки у закладі освіти. Розгляньте контекст академічної доброчесності  у розрізі різних курсів, навчальних дисциплін, інститутів, або ж дистанційного навчання. Потім напишіть, як академічна доброчесність визначається у кожному з них, як вона оцінюється та чи підходить для вашої навчальної спільноти.

Оцінити загальні недоліки та можливі виклики  

Академічна доброчесність часто  здається простою концепцією, але насправді може виявитись  складною у реалізації. Перед тим, як поділитися своїм спільним баченням академічної доброчесності з вашою освітньою спільнотою, оцініть всі помилки, які можуть стати на освітньому шляху кожної конкретної людини. Це має вирішальне значення, оскільки дає вам уявлення про те, як краще мінімізувати ризики. 

З початком дистанційного навчання в закладах освіти, спокуса і можливості недоброчесної академічної поведінки збільшилась. Почніть з інфографіки від Turnitin, спектр Плагіату 2.0, яка наочно демонструє дванадцять найпоширеніших видів підробки робіт  від студентської змови (коли студенти працюють разом над завданням, призначеним для однієї конкретної людини), до замовлення роботи (залучення третьої особи  безкоштовно або за оплату для виконання певного завдання).

Оцінюючи усі способи підробки академічних текстів чи невірної поведінки, ви зможете зрозуміти, які додаткові дії потрібні для поширення етичної поведінки у вашому закладі.

Встановити загальноуніверситетську політику

Тепер ви готові створити загальноуніверситетську політику з академічної доброчесності, яку можна буде використовувати публічно, свідомо та впевнено. Ця політика повинна охоплювати визначення академічної доброчесності, кращі практики з написання академічних робіт без плагіату (включаючи ресурси для допомоги студентам та викладачам), а також прописані кроки при підтвердженому плагіаті в академічній роботі.

Чи є у вашому закладі відділ підтримки академічної доброчесності та академічна рада доброчесності з викладачами та студентами, які можуть підтримати освітню спільноту і надати поради? Якщо ні, розгляньте варіанти створення таких підрозділів. Зокрема, своїми планами щодо впровадження академічної доброчесності  поділився  Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. І, нарешті, робота з колегами, щоб включити академічну доброчесність у стратегічний план розвитку вашого закладу освіти. Цей крок виходить за рамки простого протистояння порушенням етичної поведінки. Він цілісно інтегрує поняття, принципи та правила у життя університету, поведінку викладачів і студентів. Дослідження показують, що коли студенти беруть приклад зі свого викладача – і, отже, університету, в якому вони навчаються – вони менш схильні до будь-яких порушень. (Оросс, Тота-Кіраї, Бьоте, Кустор, Ковач, & Jánvári 2015).

Використовувати технології та інструменти, які підтримують академічну доброчесність

У вашому розпорядженні велике різноманіття інструментів. Завдяки ним, студенти зможуть самостійно керувати власним навчанням, а викладачі вивільнять час для вирішення інших завдань.

Unicheck – один з таких інструментів. Ним користуються викладачі в усьому світі для забезпечення якісної перевірки студентських робіт. Він дозволяє перевіряти студентські роботи на наявність запозичень та плагіату, переглядати онлайн звіт та надавати зворотній зв’язок студентам.

Навчати, ділитися досвідом і вдосконалювати  практики

Правила академічної доброчесності є важливим документом, який надається всім на початку навчання. Вони пояснюють загальні принципи поведінки та мотивують викладачів та студентів  до діалогу про академічну доброчесність.

Як викладач, обов’язково розказуйте про ці правила та чітко обговорюйте засади доброчесності зі студентами – не думайте, що вони просто прочитають їх та зрозуміють  інформацію самостійно. Переглядайте стратегію підтримки академічної доброчесності протягом року та культивуйте етичне навчання різними способами, або шляхом заохочення студентів протягом усього процесу навчання, моделювання успішних та чесних дослідницьких методів та процесів цитування, або пропонуючи додаткову підтримку через індивідуальні консультації. Тріша Бертрам-Галлант зазначає, що підхід до викладання та навчання “спонукає викладачів застосувати практики доброчесності в цілях поліпшення навчання студентів, по суті переносячи фокус з того, як викладачі [можуть] запобігти недоброчесній поведінці студентів, як вони [можуть] забезпечити гарне навчання студентів.” (Bertram-Gallant, 2008)

Ці найважливіші кроки, якщо їх робити зважено та обережно, допоможуть створити та підтримувати культуру етичної поведінки в університеті, встановлюючи високі стандарти довіри, поваги, відповідальності та підзвітності на всіх рівнях. Культура академічної доброчесності допоможе  студентам  розвивати професійні знання та дотримуватися високих етичних норм поведінки, які будуть цінуватися на робочому місці.

Spread the love

Write A Comment